Jana HAMPLOVÁ

Pracuje jako ekonomicko-provozní náměstkyně v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Je vedoucí Folklorního souboru Nisanka, zpívá ve Spolku jabloneckých dam a pánů a hraje amatérsky divadlo. Je pracovitá, upřímná, usměvavá, veselá a společenská. Nikdy nezkazí žádnou zábavu, přestože vyprávět vtipy se asi nikdy nenaučí. Je manažerkou pracovní skupiny pro Rodinu, děti a mládež komunitního plánování sociálních služeb Jablonecka a členkou Kulturní komise města.

Narodila se 16. 4. 1976 v Jablonci nad Nisou, kde také celý život bydlí a pracuje. Od roku 2008 žije v městské části Kokonín a má dva syny.

Vzdělání, pracovní a komunální zkušenosti

V roce 1996 odmaturovala na OAaHŠ v Turnově v oboru management cestovního ruchu, o tři roky později absolvovala Školu folklorních tradic, v roce 2004 získala bakalářský titul v oboru Účetnictví a v roce 2015 titul Inženýr ekonom v oboru Podniková ekonomika na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci.

V průběhu svého profesního života nabrala bohaté zkušenosti v projektovém a finančním managementu, pedagogické a konzultační práci v mimoškolním vzdělávání v oblasti ekonomického a právního minima, daňové problematiky, podnikatelských plánů a marketingu. Byla koordinátorkou a administrátorkou projektů Animace v cestovním ruchu a Sociální podnikání – šance pro 3. tisíciletí a pracovala mnoho let jako účetní v soukromém sektoru. Spolupracovala s jabloneckým Eurocentrem na projektu „Setkávání – tradice, kultura a život v česko-polském pohraničí“, který dal vzniknout Mezinárodnímu folklornímu festivalu. Jedním z jejich „dětí“, na kterých se od prvopočátku podílela, jsou také Velikonoční slavnosti konané pravidelně před Velikonoci na Mírovém náměstí. Pravidelně moderuje a podílí se na akci Salsa Night v jabloneckém Eurocentru. Tamtéž pořádá od roku 1999 letní dílnu tance, rytmu a pohybu Léto tančí. Má bohaté zkušenosti z pořádání akcí. Vždy k nim však přistupuje tak, aby nešlo o pasivní pozorování, ale aby se diváci zapojili. V letech 2006 až 2014 byla členkou městského zastupitelstva a v té době také byla předsedkyní Kulturní komise města a Libereckého kraje.

Cíle ve veřejném životě

Zajímá se o všechny aspekty veřejného života, ale především se zaměřuje na prorodinnou politiku, čistotu, zabezpečení a údržbu veřejných prostranství, hřišť a plácků a sociální a kulturní oblast. Jedním z hlavních cílů do nadcházejícího zastupitelského období si vytyčila problematiku bezbariérovosti a znovuoživení projektu „Jablonec město bez bariér“. Nejde jen o překážky stavební, ale i o odstraňování bariér v mezilidských vztazích a přiblížení veřejné správy široké veřejnosti, zkrátka, aby Jablonec nad Nisou byl pro své obyvatele přívětivý a přátelský.

Nisanka - Folklor jako životní styl

Od svých jedenadvaceti, tedy již více než dvacet let vede Folklorní soubor Nisanka. Do souboru ji přivedla její maminka v roce 1985. Nejdříve ji brala jen jako koníček, ale postupně se tancování a folklor staly jejím životním stylem. Od malička ji vedli ke drilu, správnému držení těla a krojové kázni. A to se zásadně projevuje v přístupu k její práci, koníčkům a výchově dětí. Od roku 2014 „krotí“ mládež v Přípravce Nisanka a pomáhá vést malé zpěváky lidových písní při spoluorganizaci soutěže Zpěváček. V kalhotách ji prakticky nepotkáte, ústrojovou kázeň dodržuje totiž vždy a to i třeba na výletech do přírody.

I na volný čas někdy dojde

Baví jí cestování se svými syny a přáteli, knížky, hudba, divadlo a především tanec. Je zakládající členkou Spolku jabloneckých dam a pánů, se kterým zpívá svým typickým zastřeným altem kramářské, lidové a staropražské písně a také se za město Jablonec nad Nisou podílí na zajištění spolupráce s partnerským městem Kaufbeuren při akci Tӓnzelfest.