Martina ŠÍPKOVÁ

Ředitelka Střediska volného času VIKÝŘ od dětství aktivně sportovala. V rychlostní kanoistice se jí podařilo získat několik titulů mistra republiky a to v single, double i čtyřkajaku. Díky sportu se naučila nejen vytrvalosti a makat, ale také spolupracovat ve sdružených posádkách a sladit tempo do ideálu flow. To jí zůstalo i do profesního života, ve kterém se věnuje převáženě leadeshipu, kde jako manager vede týmy lidí a spolupracuje s nimi na maximalizaci reálných cílů.

Martina se narodila 27. 2. 1980 v Jablonci nad Nisou, kde také i žije. Na základní školu chodila v Kokoníně první dva roky a poté přestoupila do jazykové třídy na ZŠ Liberecká. Vystudovala střední Hotelovou školu v Turnově. Již během studia absolvovala mnoho praxí a to jak v naší republice, tak i v zahraničí. Po škole na chvíli opustila Jablonec a pracovala jako provozní hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou. Po návratu do rodného města podnikala, pracovala jako vedoucí baru v hotelu Rehavital a spolupracovala na produkci a realizaci reklamních a cateringových akcí - nemá ráda zahálku a tak pokud to jde, provozuje i několik prací najednou a doplňuje je dobrovolnickou činností. Po svatbě a narození dvou dcer začala na rodičovské dovolené pracovat v Mateřském centru Jablíčko, jehož vedení záhy převzala. Ředitelkou Jablíčka byla šest let a podařilo se jí vybudovat stabilní neziskovou organizaci s podporou města i MPSV. V Jablíčku také založila mnoho akcí, které fungují dodnes pod taktovkou rodinného centra. Po mateřské a rodičovské dovolené chvíli učila na Střední škole řemesel a služeb a ve svých 32 letech nastoupila jako ředitelka Střediska volného času Vikýř. Vikýř organizuje pravidelné zájmové vzdělávání, příměstské i pobytové tábory, akce, přednášky a další akce pro širokou veřejnost. Ročně má se svými klienty na 50 tisíc kontaktů. Martina je také členkou Komise výchovy a vzdělávání a několik let pracuje jako vicemanažerka skupiny pro rodinu děti a mládež Komunitního plánování, podílí se také v různých pracovních skupinách na koncepci rozvoje vzdělávání na regionální i republikové úrovni. V Jablonci se narodila, má ráda nejen místní lidi, ale také přírodu a hlavně Vikýř a okolí přehrady. Jejími největšími koníčky jsou rodina, práce s lidmi, sport a překonávání vlastních hranic jakýmkoli způsobem.