Petr TULPA

Ženatý, 60 let, dvě dospělé dcery, vlastní byt 3+1 v panelovém domě a zahrádku v kolonii v Rychnově. Před vstupem do komunální politiky působil na středních školách, nejdříve od roku 1982 jako učitel a později zástupce ředitele na Gymnáziu v ulici U Balvanu. Po odchodu z gymnázia pracoval několik let na soukromé škole v pozici ředitele a necelý rok podnikal v oblasti přímého prodeje. V roce 1996 přestoupil na Gymnázium v ulici Dr. Randy, kde byl v roce 2001 jmenován ředitelem školy. Narodil se na Moravě, ctí kulturní i krajové tradice, nebrání se zpěvu a posezení s přáteli u dobrého vína. Věnoval se aktivnímu sportu a rovněž výchově mládeže v pozici trenéra volejbalu dívek. Dnes provozuje sport rekreačně, zejména u televize, jezdí na kole, na sjezdových lyžích a snaží se hrát tenis.

S aktivní politikou začal v roce 2002, kdy byl poprvé zvolen do Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou a následně se stal v letech 2006-2010 jeho starostou. Po volbách v roce 2010 pracoval ve funkci místostarosty a později náměstka primátora města pro resort humanitních věcí. Po úspěšných krajských volbách v roce 2012 se stal radním Libereckého kraje pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví a následně v roce 2016 náměstkem hejtmana pro oblast školství, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti. Za jeho působení na území města vzniklo nemálo prospěšných staveb a úspěšných projektů. Mezi nejvýznamnější lze zařadit: rekonstrukci hasičské zbrojnice ve prospěch městské policie, tři městské parky, opravy objektů škol a hřišť, revitalizaci sídlišť, nejvýraznější podporu městské nemocnice v oblasti přístrojového vybavení po zahájení jejího provozu, vznik komunitního plánu atd. Stejně tak si vedl i na krajské úrovni. V sociální oblasti zavedl spravedlivé přerozdělování státních podpor mezi města i celý kraj, zahájil proces vzniku základní sítě sociálních zařízení, dokončil projekt transformace sociálního zařízení v Mařenicích. Pro celý kraj, a také pro potřeby města úspěšně zahájil a dokončil stomilionovou výstavbu krajského hospice a rovněž projekt nákupu nových sanitních vozů Zdravotnické záchranné služby. Za jeho působení v krajském resortu školství se v Jablonci nad Nisou objevila řada investic. Střední škola ve Smetanově ulici získala účinné zateplení, domov mládeže stejné školy provedl rekonstrukci vlastních interiérů i vybavení, pro sportovní využití včetně jablonecké veřejnosti došlo k rekonstrukci palubovky, šaten a sociálního zařízení tělocvičny v Podhorské ulici, velkým projektem se stane výstavba Centra odborného vzdělávání v bývalých učebnách budovy v Podhorské ulici, zahájila se oprava fasády na budově Obchodní akademie na Horním náměstí, stejně tak výměna oken v zádním traktu budovy Gymnázia v ulici U Balvanu, je připravena dostavba servisního objektu u venkovního hřiště Gymnázia v ulici Dr. Randy a rovněž přístavba či vestavba výtahových zařízení některých středních škol v Jablonci nad Nisou.

Členství v politických stranách a hnutí: KSČ (1981 - 1989), DOMOV nad NISOU (2002 -2016), SLK (2016 - doposud)

V minulých volbách poskytl podporu na kandidátkách: STAN, TOP 09